Natuurkalender

Menu

Deze natuurkalender is vooral bedoeld voor mensen die graag fauna observeren/fotograferen/filmen. Door rekening te houden met de informatie in de tabel wordt de kans vergroot om de dieren waar te nemen. Vooral de paartijd is een periode waarin de dieren zich beter laten zien.

SoortLeefgebiedPaartijdGeboorteNest/rustplaatsActief
bos/ heideSeptembereind mei/ begin junidaginstanden/ dicht bosperceelochtend/ avond/ nacht
(naald)bos/ graslandnovember/ decembermaart/ aprilketel/ leger/ dichte begroeiingavond/ nacht
bos/ halfopen landschapjuli/ augustuseind mei/ begin junibos/ open terreinschemering
bos/weide/ akkermaart en later in jaarfebruariburcht op verhoogd terreinschemering/ nacht
alle biotoop typesdecember tot februarihalf maart tot ver in aprilholschemering/ nacht, tijdens ranstijd ook overdag
bos/ park/ tuindecember tot februari en mei/ junivanaf februari (draagtijd 40 dagen)nest/ holte in boomoverdag, vooral in ochtend
open landschap/ akkerdecember tot augustusfebruari tot september (draagtijd 42 dagen)leger/ 's winters in boshele dag, voorjaar/ zomer vooral in schemering/ nacht
grasland omgeven met bos/ haagfebruari tot eind juli, piek in april/ meimaart-september (draagtijd 30 dagen)burcht/ holvooral in schemering/ nacht
bos met vooral verticale structuurjuli tot half augustuseind maart tot eind aprilboomholtes, holen, duivennesten, houtstapelsoverdag(zomer)/ nacht
bos, grasland, moeras, bebouwingvoorjaarapril/meihoutstapels, konijnenholen, wortelgestel, steenhopen, schurenoverdag en nacht
gevarieerd landschapvoorjaarvanaf half april(draagtijd 5-6 weken)houtstapels, konijnenholen, wortelgestel, steenhopen, schurenoverdag en nacht
water- en visrijk gebied met bomen/ struikenfebruarieerste week april tot juli (broedtijd 18-21 dagen)steile oeverwand/ wortelkluit omgevallen boomoverdag

© 2020 hertenbosch.nl